The Albanian in His Own Habitat. A Dated Portrait
Viorel Stănilă
 

This truth is even more viable for peoples that live in perpetual vicinity. In the case of the Aromanians and the Albanians, it was more than mere vicinity, it was cohabitation: both are branches of the same Thracian-Illyrian trunk, while one of them was pruned by the Roman gene: the two communities are bound to reflect one another precisely in the image that each build for the other. And it is precisely the fact that collective representations deal with extreme values that does not leave room for the intervention of extrinsic value judgments.

Text translated by Octavian Logigan

Bibliographical References

Beza, Marcu, 1938, Cartea cu amintiri (The Book of Memories), Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă ?Regele Carol II?.

Bolintineanu, Dimitrie, 1985,Opere (Works), VI, Călătorii la românii din Macedonia şi la muntele Athos sau Santa Agora (Voyages to the Romanians of Macedonia and to Mount Athos or Santa Agora), ed. Teodor Vârgolici, Bucureşti, Minerva.

Burileanu, C-tin., 1906, De la Românii din Albania (From the Romanians of Albania), Bucureşti, Lito-Tipografia C. Motzătzeanu.

Caragiani, Ioan, 1941, Studii istorice asupra românilor din Peninsula Balcanică (Historical Studies on the Romanians of the Balkan Peninsula), Bucureşti, Imprimeria Naţională.

Heitmann, Klaus, 1995, Imaginea românilor în spaţiul lingvistic german (The Image of the Romanians in the German Linguistic Space), Bucureşti, Univers.

Hâciu,Atanase, 1936, Aromânii. Comerţ, industrie, arte, expansiune, civilizaţie (The Aromanians: Commerce, Industry, Arts, Expansion, Civilization), Focşani, Tipografia ?Cartea Putnei?.

Neculau, Adrian (coord.), 1997, Reprezentările sociale (Social Representations), Iaşi, Polirom.

Neniţescu, Ioan, 1895, De la Românii din Turcia europeană (From the Romanians of European Turkey), Bucuresci, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl.

 <<  17  18  19  20  21  22  >>
 
 
 

 
Martor nr 1/1996
Martor nr 2/1997
Martor nr 3/1998
Martor nr 4/1999
Martor nr 5/2000
Martor nr 6/2001
Martor nr 7/2002
Martor nr 8-9/2003-2004
Martor nr 10/2005
Martor nr 11/2006
Martor nr 12/2007
 

© 2003 Aspera Pro Edu Foundation. Toate drepturile rezervate. Termeni de confidentialitate. Conditii de utilizare