The Visual and the National: the Making of the Transylvanian Ethnographic Museum (1902)
Szabó Levente
 

Select secondary literature on the Hungarian ethnographic context

Balassa,M. Iván, "A Néprajzi Falu az ezeréves kiállításon" [The Ethnographic Village during the Millennial Exhibition], Ethnographia, 1972: 553-572

Fejős,Zoltán, "Népművészeti divat a múlt század végén és a századelőn" [Fashion of folk art at the turn of the century]  in Népi kultúra és nemzettudat [Folk culture and national conscience], ed. Hofer Tamás, Budapest: Magyarságkutató Intézet, 1991, 143-158

Gráfik, Imre, "A Néprajzi Múzeum magyarországi gyűjteményeinek kezdetei" [The Beginnings of the Hungarian collections of the Ethnographic Museum], Néprajzi Értesítő1997, 19-45

Kósa,László, A magyar néprajz tudománytörténete [The History of Ethnography as a Science], Budapest, Gondolat, 1989

Kresz,Mária, "A magyar népművészet felfedezése"[The discovery of the Hungarian folk art], Ethnographia 1968, 1-36

Selmeczi Kovács, Attila, "Xántus János muzeológiai tevékenysége" [The museological activity of János Xantus], Néprajzi Értesítő1997, 7-18

Szabolcsi, Hedvig (ed.), A népművészet felfedezése. Tanulmányok a népművészetről és iparművészetről 1875-1899 [The discovery of folk art. Papers on folk and industrial art], Budapest-Szolnok: Néprajzi Kutatócsoport ─ Damjanich János Múzeum, 1973

Szemkeő,Endre, "Törekvések az önálló Néprajzi Múzeum megteremtésére" [Attempts to create the independent Ethnographic Museum], Néprajzi Értesítő 1997, 57-83

*** "A millenniumi magyar falu" [The Hungarian village of the millennial exhibition] in Kovács László ─ Paládi Kovács Attila (eds.), Honfoglalás és néprajz, Budapest, Balassi, 1997, 347-356

Szilágyi,Miklós, "Szándékok és eredmények a vidéki múzeumok néprajzi gyűjteményeinek megalapozásában (1920 előtt)" [Intentions and results in the establishment of the ethnographic sections of the regional museums], Ethnographia1990, 1-50

 <<  5  6  7  8  9  10  >>
 
 
 

 
Martor nr 1/1996
Martor nr 2/1997
Martor nr 3/1998
Martor nr 4/1999
Martor nr 5/2000
Martor nr 6/2001
Martor nr 7/2002
Martor nr 8-9/2003-2004
Martor nr 10/2005
Martor nr 11/2006
Martor nr 12/2007
 

© 2003 Aspera Pro Edu Foundation. Toate drepturile rezervate. Termeni de confidentialitate. Conditii de utilizare